Gå til innhold Gå til søk

Bofellesskap

Ringerike kommune har flere bofellesskap. 

Bofellesskapene består av ett bygg med flere individuelle leiligheter, fellesrom og fasiliteter for personal som yter tjenester til den enkelte beboer. 

Leiligheten i bofellesskapet er å regne som et privat hjem der beboerne skal gis mulighet for selvråderett, innflytelse på eget liv og medbestemmelse. Personalet i bofellesskapet yter både individuelle og felles tjenester som blant annet omfatter praktisk bistand, opplæring og i noen tilfeller helsehjelp. 

Bofellesskap fungerer gjerne som en læringsarena der trygge og forutsibare rammer bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap for den enkelte beboer.

Publisert
14.12.2015
Sist endret
18.01.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Tlf.: 32 11 74 00

Tildelingskontoret for
helse- og omsorgstjenester

Tlf. 409 00 139

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, 3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk