Gå til innhold Gå til søk

Demens

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demens? Trenger du informasjon, råd, veiledning eller bare noen å snakke med?

Aktuelle tema kan være: 

  • Mistanke om demens
  • Hva er demens?
  • Hvordan utvikler sykdommen seg?
  • Hvilke hjelpetilbud finnes i Ringerike kommune og ellers og hvordan søke på disse?
  • Finnes det hjelpemidler?
  • Praktiske tips
  • Økonomi
  • Støtte og informasjon til pårørende 

Da kan du ta kontakt med demenskoordinator Dora Hafnor, tlf. 41 45 66 34, e-post: demens@ringerike.kommune.no 

Samtalegruppe for pårørende
Våren 2017 er det samtalegrupper for pårørende til personer med demens som bor hjemme eller på institusjon. Samtalegruppene holdes på Hvelven omsorgssenter.Ta kontakt med demenskoordinator for mer informasjon. 

Kurstilbud
Våren 2018 vil det igjen bli arrangert "pårørendeskole for pårørende for personer med demens".  Første kurskveld er tirsdag 30. januar. Kurset har  i alt fire kurskvelder (30. januar, 6. februar, 13. februar og 20.februar), alle dager kl. 17.30 - 20.30 . Kurset holdes på Hvelven omsorgsenter. 

Nasjonalforeningen  har egen demenslinje - 23 12 00 40

Aktivitetsvenn
Ringerike kommune har sammen med Ringerike frivilligsentral og Nasjonalforeningen nå startet arbeidet med Aktivitetsvenn Ringerike. 

Aktivitetsvenn er bygget på prinsippet om at den frivillige og personer med demens skal kobles sammen med bakgrunn i felles interesser. Dette gjør at aktivitetsvenn er blitt en satsning som både den frivillige og personer som har demens opplever stor mening og glede av. Les mer om aktivitetsvenn her.

 

Det er utarbeidet en demensplan for 2013-2020.

Det er utarbeidet brosjyrer om demens på engelsk, polsk og urdu. 

Publisert
07.06.2013
Sist endret
31.10.2017

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Tlf.: 32 11 74 00

Tildelingskontoret for
helse- og omsorgstjenester

Tlf. 409 00 139

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, 3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk