Gå til innhold Gå til søk

Pårørendeskolen - et tilbud for pårørende til demenspasienter

Pårørendeskolen starter opp 30. januar 2018 og er et kurstilbud til deg som har familiemedlemmer eller nære venner med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

Gjennom forelesninger og plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i følgene av sykdommen. Du vil også lære hvordan dette påvirker personen med demens, deg som pårørende og øvrig familie.

På kurset vil du treffe andre i samme situasjon som deg selv og fagpersoner med høy kompetanse på området.

Hva inneholder kurset? 

Kurset er lagt opp over fire kveldssamlinger med følgende temaer:

 • Hva er demens?
 • Kommunikasjon med personer med demens
 • Utfordrende adferd hos personer med demens
 • Pårørendes opplevelse og egenomsorg
 • Taps- og sorgreaksjoner hos personer med demens og deres pårørende
 • Lovverket
 • Tekniske hjelpemidler
 • Informasjon om tilbud i kommunen i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner
 • Samtalegrupper

Pårørendeskolens målsetting

 • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
 • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
 • Bidra til bedre kunnskap om rettigheter, aktuelle lover og hvordan man tar kontakt med hjelpeapparatet.
 • Tilby støtte gjennom å møte andre i samme situasjon.

Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Det er også muligheter for avlastning for å kunne delta på kurset. Ta kontakt om du har behov for dette.

Praktiske opplysninger 

Første kurskveld er tirsdag 30. januar. Kurset har  i alt fire kurskvelder (30. januar, 6. februar, 13. februar og 20.februar), alle dager kl. 17.30 - 20.30 . Kurset holdes på Hvelven omsorgsenter. 

For nærmere opplysninger,  ta kontakt med

demenskoordinator Dora Hafnor på telefon 414 56 634

eller enhetsleder ved Hvelven omsorgssenter Inger G. Grønvold på telefon 32 14 60 12/958 99 228

E-post: demens@ringerike.kommune.no

Mer informasjon og påmeldingsskjema finnes her.

Påmeldingen sendes til :

Hvelven omsorgssenter v/Hege Øsvold
Hvelven 85, 3510 Hønefoss 

Publisert
17.01.2017
Sist endret
31.10.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Tlf.: 32 11 74 00

Tildelingskontoret for
helse- og omsorgstjenester

Tlf. 409 00 139

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, 3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk