Helsestasjon - hva er det? - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Helsestasjon - hva er det?

Helsestasjonen er et tilbud til alle barnefamilier med helseundersøkelser, samtaler og veiledning av helsesøster, lege og andre yrkesgrupper.

Vi følger opp barnets utvikling. Vi tilbyr vaksiner og tar opp temaer som er aktuelle på ulike alderstrinn. Ved behov kan lege henvise til andre instanser.

Gjennom helsestasjonstilbudet ønsker vi at familier med barn skal føle seg ivaretatt. Vi jobber for å forebygge sykdom og fremme god helse. Alle familier med barn mellom 0-5 år får tilbud etter gjeldende helsestasjonsprogram. Ansatte på helsestasjonen har taushetplikt.

Tilbudet er gratis.

vaksinasjon

Hva forventes av bruker av bruker?


Vi forventer at dere møter til avtalt tid. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, må det gis beskjed. Bruker som unnlater å gi beskjed må regne med lengre ventetid.

Klager på tilbudet
Klager fremsettes muntlig eller skriftlig til helsestasjon eller servicetorget.

Gjeldende lover, forskrifter og vedtak
Kommunehelsetjenesteloven og forskrifter,
§ 2-1- plikt til å yte nødvendig helsehjelp,
§ 2-2-barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll- foreldre plikter til å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.Publisert
11.11.2007
Sist endret
22.07.2013

Les mer

Kontakt oss

Hønefoss helsestasjon

Storgata 13
3510 Hønefoss

Tlf 32 11 75 75send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk