Fagteam - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Fagteam

Ringerike kommune bruker fagteam i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Fagteam er en tverrfaglig arbeidsform som i Ringerike har vist seg svært nyttig. Faggruppene som er med i fagteamene er: politi, helsesøster, ungdomskontakt, barnevern, PPT og en til to representanter fra skolen.

Dette er et lavterskeltilbud hvor det utveksles bekymring både i forhold til enkeltindivid, familier og klasser for å se hva som kan gjøres. Problemområdene kan være: rus, vold, kriminalitet, adferd,  og psykisk helse.

Abeidsformen med fagteam er en arbeidsmåte som skolene skal bruke. Fra skoleåret 2009/2010 hadde alle ungdomsskolene i Ringerike kommune opprettet et fagteam.

Fokuset skal være barnets beste og det er viktig å involvere foreldre så tidlig som mulig.

Publisert
25.03.2010
Sist endret
25.03.2010

Kontakt oss

Fagansvarlig Ann Karin Swang

Tlf: 32 11 74 00

Mobil: 97 08 26 66

Følg oss på Facebooksend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk