Gå til innhold Gå til søk

Jordmortjeneste i Ringerike

Svangerskapsomsorg
Vi ønsker gravide velkommen til svangerskaps-poliklinikken på Ringerike sykehus hvor vi driver med svangerskapsomsorg 3 dager i uken – tirsdag til og med torsdag.

Jordmors omsorg
Jordmor kan gi verdifull informasjon og veiledning, og planlegge oppfølgingen i svangerskapet sammen med deg/dere. Det anbefales et basisprogram med 8 kontroller t.o.m uke 40, dvs kontroll i uke 8-12, rutineultralyd uke 17-19,  deretter ca. uke 24, 28, 32, 36, 38, 40.  Går du 7 dager over ultralydtermin (uke 41+3) skal du til en avtalt kontroll på fødepoliklinikken og følges videre der. Dette avtaler vi på den siste kontrollen.

Formål med tjenesten
Å sikre at den gravide og fosterets helse og velvære ivaretas på best mulig måte slik at svangerskap og fødsel forløper med minst mulig risiko for begge.

Timebestilling
Du kan bestille første time hos din fastlege eller hos jordmor til 8.-12. svangerskapsuke. Er det behov for oppfølging tidligere, kan time bestilles når graviditeten er bekreftet. Timebestilling skjer ved henvendelse til Ringerike Sykehus – telefon 32 11 61 05 eller 32 11 61 04.

All svangerskapsomsorg er gratis.

Du velger selv om du vil gå til din fastlege, til jordmor eller en kombinasjon av begge tilbudene. Kontrollene hos jordmor varer 30 min, bortsett fra 1. jordmorkonsultasjon hvor det blir satt av 1 time. 

Publisert
11.11.2007
Sist endret
03.07.2014

Kontakt oss

Jordmor Anne Grønnevik

Tlf: 32 11 74 00

Mobil: 46 82 19 54send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk