Gå til innhold Gå til søk

Ringeriksteamet

Hva er Ringeriksteamet ?

Ringeriksteamet er et tverrfaglig team som er satt sammen for å gi hjelp og støtte  til gravide  og sped- og småbarnsfoeldre med psykiske -  psykososial og/eller rus  problemer.

Målgruppe:

*Gravide og deres partnere.

* Sped/småbarnsfamilier.

Målsetting:

Å styrke barnets/familiens situasjon i svangerskapet,ved og etter fødselen.

Hindre bruk av rusmidler i graviditeten og hindre belastede rusbruk blant spe/småbarnsforeldre

Å bedre det tverrfaglige og tverretatlige samarbeid rundt familien.

Hvordan vi arbeider:

Problemstillinger kan drøftes anonymt og råd kan gis om videre tiltak/oppfølging.

Med samtykke fra kvinnen/foreldre vil vi tilby fast oppfølging i svangerskapet,ved og etter fødselen og hjelp til sped-og småbarnsforeldre.

Temaet vurderer aktuelle hjelpetiltak for og i samarbeid med den enkelte.

Det etableres en ansvarsgruppe bestående av kvinnen/foreldre og de faggruppene det er viktig å ha med,vurdert ut fra den enkeltes behov.

Hvordan få kontakt med Ringeriksteamet:

Vi tar imot henvendelser fra den gravide,fra hennes familie,lege,jordmor eller andre i hjelpeapparatet.

De som henvender seg kan også møte i teamet selv etter avtale.Henvendelser kan gjøres anonymt for å få råd og veiledning.

Henvendelser kan gjøres via telefon til en av medlemmene i teamet eller skriftlig til:

Ringeriksteamet,Helse og velferd,serviceboks 24,3504 Hønefoss

Medlemmer Ringeriksteamet:

Kommunejordmor Ringerike Kommune Tlf. 46 82 19 54

Sosionom Ringerike Sykehus Tlf: 32 11 60 00

Helsesøster Ringerike kommune Tlf: 32 11 74 00

Ruskonsulent Ringerike Kommune Tlf: 32 11 75 03

Barneverskonsulent Ringerike kommune Tlf :32 11 75 03

Psykolog Ringerike kommune Tlf : 32 11 74 00

Klinisk sosionom v/BUP sped. og småbarnsteam. Ringerike sykehus

Tlf : 32 11 65 00

 

 

Publisert
14.12.2007
Sist endret
24.08.2010

Kontakt oss

Jordmor Anne Grønnevik

Tlf: 32 11 75 75

Mobil: 46 82 19 54send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk