Gå til innhold Gå til søk

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester gis til hjemmeboende vurdert ut fra den enkeltes pleie- og omsorgsbehov.  Noen tjenester er gratis, mens andre må man betale for.

Hjemmetjenesten innebærer hovedsaklig fire forskjellige tjenester: hjemmesykepleie, matombringing, praktisk bistand og trygghetsalarm. Du finner informasjon om disse tjenesten i menyen til venstre.

Publisert
09.11.2007
Sist endret
22.07.2013

Selvbetjening

Kontakt oss

Ringerike kommune

Tlf.: 32 11 74 00

Tildelingskontoret for
helse- og omsorgstjenester

Tlf. 409 00 139

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, 3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Enhetsleder
Audun Løvstad
Tlf. 45 25 29 24

                                 
Google
Tilpasset søk