Gå til innhold Gå til søk

Praktisk bistand

Praktisk bistand er en tjeneste som gis ut fra en vurdering av hjelpebehovet rettet mot daglige, praktiske gjøremål.

Tjenesten kan gis som hjemmehjelp til praktiske gjøremål i hjemmet og er en betalingstjeneste etter kommunens satser.

Tjenesten kan også gis som miljøarbeid i form av tilrettelegging og opplæring i daglige gjøremål, og som brukerstyrt personlig assistent. 

Disse to tjenestene er gratis.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
22.07.2013

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Tlf.: 32 11 74 00

Tildelingskontoret for
helse- og omsorgstjenester

Tlf. 409 00 139

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, 3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Enhetsleder
Audun Løvstad
Tlf. 45 25 29 24

                                 
Google
Tilpasset søk