Gå til innhold Gå til søk

Hjelpemidler

Utlån av tekniske hjelpemidler
Hjelpemiddellageret, Austjord (Lundstadveien), Tlf. 32 12 87 15
Telefonen er betjent fra kl.07.00 til 15.00 alle hverdager. (I periden  30. juni - 3. august er telefonen betjent kl. 09.00-15.00)

Åpningstider:
mandag   kl. 12.00 – 15.00
torsdag    kl. 13.00 – 17.00   

Kommunalt korttidsutlån av tekniske hjelpemidler
Om du har et kortvarig behov for tekniske hjelpemidler på grunn av sykdom eller skade, kan du kontakte  hjelpemiddellageret på Austjord. Der  kan du låne tekniske hjelpemidler for å dekke midlertidig behov. Dette gjelder de mest vanlige tekniske hjelpemidlene som f.eks. rullator,  rullestol, toalettforhøyer, toalettstol, o.l.

Utlånet er tidsbegrenset og gratis. Lånetid, ca. 3 mnd.

Salg av krykker
Krykker kan kjøpes følgende steder:

  • Hjelpemiddelageret på Austjord
  • Aurora,  Storgata 11 (åpningstid ukedager 0800 – 1630)
  • Legevakta

Priser

  • Krykker uten ispigger: kr. 320 per par
  • Krykker med ispigger: kr. 420 per par
  • Ispigger: kr. 100 per par
  • Nye sko/gummiknotter til krykker: kr. 50 per par 

Langvarig lån av tekniske hjelpemidler

NAV gir muligheter for stønad til tekniske hjelpemidler.

Ved (lang)varig og eller/vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av kronisk sykdom, eller funksjonshemming med varighet over 2 år kan hjelpemiddelsentralen i Buskerud innvilge utlån av tekniske hjelpemidler.

Hjelpemiddelet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal:
• Få løst praktiske problemer i dagliglivet
• Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
• Bli i stand til å skaffe deg  eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening
• Kunne bli pleid i hjemmet

Kommunens ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjemmetjenesten og pedagogiskpersonell kan bistå med:
• Vurdering av behov
• Råd/veiledning om valg av hjelpemiddel
• Utforming av søknad til Hjelpemiddelsentralen i Buskerud
• Tilpassing og opplæring i bruken av hjelpemidlene,

Kommunens syn- og hørselskontakter er Monica B. Nilsen. tlf. 900 72 144. Telefonen er betjent i Hjelpemiddellagerets åpningstid.

Hjelpemiddellageret er mottakssted for hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen i Buskerud
Personellet på det kommunale lageret kan bistå med:
• Enklere reparasjoner av hjelpemidler
• Kontakt med hjelpemiddelsentralen i Buskerud i forbindelse med nye deler og/eventuelt  større reparasjoner
• Montering av utstyr lånetaker ikke kan montere selv
• Utkjøring/henting av hjelpemidler som lånetaker ikke kan hente/bring selv

Publisert
09.11.2007
Sist endret
04.04.2018

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Tlf.: 32 11 74 00

Tildelingskontoret for
helse- og omsorgstjenester

Tlf. 409 00 139

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, 3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk