Gå til innhold Gå til søk

Hjelpemidler

Utlån av tekniske hjelpemidler
Hjelpemiddellageret, Soknedalsveien 5 (Det gamle meieriet), Tlf. 32 12 87 15
Telefonen er betjent fra kl.07.00 til 15.00 alle hverdager. (I periden  30. juni - 3. august er telefonen betjent kl. 09.00-15.00)

Åpningstider:
mandag   kl. 12.00 – 15.00
torsdag    kl. 13.00 – 17.00   

Kommunalt korttidsutlån av tekniske hjelpemidler
Om du har et kortvarig behov for tekniske hjelpemidler på grunn av sykdom eller skade, kan du kontakte  hjelpemiddellageret i Soknedalsveien 5. Der  kan du låne tekniske hjelpemidler for å dekke midlertidig behov. Dette gjelder de mest vanlige tekniske hjelpemidlene som f.eks. rullator,  rullestol, toalettforhøyer, toalettstol, o.l.

Utlånet er tidsbegrenset og gratis. Lånetid, ca. 3 mnd.

Salg av krykker
Krykker kan kjøpes følgende steder:

  • Hjelpemiddel lageret Soknedalsveien 5 
  • Aurora,  Storgata 11 (åpningstid ukedager 0800 – 1630)
  • Legevakta
  • Austjord 

Priser

  • Krykker uten ispigger: kr. 320 per par
  • Krykker med ispigger: kr. 420 per par
  • Ispigger: kr. 100 per par
  • Nye sko/gummiknotter til krykker: kr. 50 per par 

Det er ikke betalingsterminal på Austjord

Langvarig lån av tekniske hjelpemidler
NAV gir muligheter for stønad til tekniske hjelpemidler.

Ved (lang)varig og eller/vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av kronisk sykdom, eller funksjonshemming med varighet over 2 år kan hjelpemiddelsentralen i Buskerud innvilge utlån av tekniske hjelpemidler.

Hjelpemiddelet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal:
• Få løst praktiske problemer i dagliglivet
• Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
• Bli i stand til å skaffe deg  eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening
• Kunne bli pleid i hjemmet

Kommunens ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjemmetjenesten og pedagogiskpersonell kan bistå med:
• Vurdering av behov
• Råd/veiledning om valg av hjelpemiddel
• Utforming av søknad til Hjelpemiddelsentralen i Buskerud
• Tilpassing og opplæring i bruken av hjelpemidlene,

Kommunens syn- og hørselskontakter er Monica B. Nilsen. tlf. 900 72 144. Telefonen er betjent i Hjelpemiddellagerets åpningstid.

Hjelpemiddellageret er mottakssted for hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen i Buskerud
Personellet på det kommunale lageret kan bistå med:
• Enklere reparasjoner av hjelpemidler
• Kontakt med hjelpemiddelsentralen i Buskerud i forbindelse med nye deler og/eventuelt  større reparasjoner
• Montering av utstyr lånetaker ikke kan montere selv
• Utkjøring/henting av hjelpemidler som lånetaker ikke kan hente/bring selv

Publisert
09.11.2007
Sist endret
18.01.2017

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Tlf.: 32 11 74 00

Tildelingskontoret for
helse- og omsorgstjenester

Tlf. 409 00 139

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, 3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk