Gå til innhold Gå til søk

Til deg som skal bo på Hønefoss omsorgssenter

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Hønefoss omsorgssenter.

Her er informasjon som vi håper vil være til nytte for deg. Du har kanskje gjort deg opp noen meninger om det å skulle bo på et sykehjem. Nye omgivelser og uvante forhold krever tilvenning. Derfor håper vi at denne informasjonen vil være til hjelp slik at du raskere vil føle deg hjemme.

Hønefoss omsorgssenter er opprinnelig satt opp i 1921, ombygd - påbygd i 1991. Bygget har 3 etasjer og det er delt inn i 6 poster fordelt på 3 avdelinger for beboere med ulike sykdomsbilder.

På omsorgsenteret er det i alt 62 enerom, de fleste rom med egne bad med dusj og wc.

Innkomst
Ved innkomst vil du bli mottatt av sykepleier og/eller primærkontakt på den avdelingen du skal bo på. Vårt mål er at alle beboere skal ha en ”primærkontakt”.

Primærkontaktens oppgave er å være kontaktperson mellom avdelingen og pårørende ved å gi beskjed hvis det er noe beboeren har behov for i det daglige, og ta imot tilbakemeldinger fra pårørende. Primærkontakten skal også være oppdatert om beboerens tilstand, men har ikke ansvar for det daglige stell og pleie utover annet personell på avdelingen. For spørsmål om det medisinske og/eller sykepleiefaglige bør man kontakte sykepleier eller avdelingsleder. Personalet kan være behjelpelig med dette.

Innkomstsamtalen er viktig for å kartlegge behovet hos den enkelte beboer og avklare forventninger til oppholdet. Ved å samle gode opplysninger om behov, vaner, interesser og forventninger har man bedre forutsetninger for å gi et godt tilbud, tilpasset den enkelte.

Vårt mål for virksomheten er at beboeren skal være i fokus og at alle skal føle trygghet og få den hjelpen de trenger. 

Røyking
Vi tilstreber et røykfritt miljø på omsorgssenteret, røyking skal fotrinnsvis foregå utendørs. Av hensyn til medbeboere og av sikkerhetsmessige hensyn ber vi om at det ikke røykes på beboerrom.

Legevisitt

Tirsdag og torsdag ettermiddag: Dr. Angela Ana Togea

Tirsdag formiddag: Dr. Ljiljana Labus

Torsdag formiddag: Turnuslege
Dersom pårørende ønsker samtale med legen, bør det avtales på forhånd.

Fysioterapi og ergoterapi
Beboere som antas å ha behov for fysio -/ergoterapi, henvises via avdelingen. Fysioterapeut gjør så individuell vurdering av behov.

Besøk
Av sikkerhetsmessige årsaker låses hovedinngangen automatisk hver dag fra kl 16.00 til 07.00. Bruk dørklokken til den posten/avdelingen du skal besøke, og ansatte vil lukke opp.

Av hensyn til andre beboerne på avdelingene henvises besøkende til beboers eget rom eller fellesarealer som dagligstuen i 1. eller 2. etg eller kantine.


Måltider (ca tider)

Frokost kl 09.00-10.00
Lunch kl 12.30
Middag kl 16.00

Aftens kl 19.00

Møblering av rommet
På rommet er det standard møblering. Det vil si en spesialseng og nattbord. Dette av hensyn til personalets ergonomiske arbeidsmiljø. Disse kan ikke byttes ut med private møbler. Ut over det finnes det vanligvis et bord, en høyrygget stol, en lav stol. Disse kan du fritt benytte. Ønsker du å bytte ut disse med dine egne stoler/bord kan du selvsagt det. Større møbler som 3-seter sofa, reoler, større sittegrupper etc må vi dessverre si nei til av hensyn til fremkommelighet med utstyr, samt av hensyn til renholderne. Heng gjerne opp egne gardiner og bilder på veggen.

Intern flytting 
Hønefoss omsorgssenters ledelse kan foreta rombyttinger hvis spesielle grunner taler for det. En dialog mellom pasient/ pårørende og ledelse skal alltid være i forkant av intern flytting.

Privat tøy
Garderobeplassen er nokså begrenset. Ta derfor ikke med for mye tøy i begynnelsen. Tøyet bør være lettstelt og vaskbart. Alt privat tøy må merkes med navnelapp. Alt tøy vaskes av bedriften Menova. Er det tøy som krever ekstra skånsom vask eller lignende, må pårørende selv besørge dette.

Toalettsaker
Beboer må selv holde såpe, sjampo, tannkrem, hudpleiepreparater og barberartikler. Hudpleieprodukter som salver og kremer som inngår i et behandlingsopplegg dekkes av omsorgssenteret.

Medisiner
De medisinene du bruker tar du med til omsorgssenteret. Dette for at tilsynslege og sykepleiere skal vite hva du bruker, slik at behandlingen kan fortsette. Utgifter til medisiner dekkes av omsorgsområdet ved langtidsopphold.

Post
Du eller dine pårørende må melde adresseforandring til dine postforbindelser. Post mottas på senteret hver dag, og bringes til den avdelingen du bor på. Omsorgssenteret har postkasse/hylle i resepsjonen, også for utgående post.

Taushetsplikt
Omsorgssenterets personale har taushetsplikt. De kan ikke gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående hvis du ikke har gitt samtykke til dette.

Personlig økonomi
Det er ingen banktjeneste på sykehjemmet. Vi henstiller til at pårørende ivaretar beboers økonomi dersom de ikke selv ønsker/kan dette.

Sykehjemmet kan dessverre ikke ta på seg erstatningsansvar for tapte/ødelagte verdisaker. Vi fraråder derfor å oppbevare verdisaker og store pengebeløp på rommet. Sykehjemmet har safe hvor dette kan deponeres. Vi oppfordrer de beboere som ikke har jevnlig besøk av pårørende eller kontaktperson til å deponere et mindre beløp i safen til betaling av frisørtjenester, fotpleie og aktiviteter.

Dette kan pårørende være behjelpelig med
Påse at beboeren har de klær og sko de har behov for.
Medvirke til at beboeren oppnår en så høy livskvalitet som mulig ved å ta beboeren med på sosialt liv utenfor sykehjemmet.
Medvirke i sosiale aktiviteter på avdelingen og fellesarrangementer på sykehjemmet.
Følge beboeren til undersøkelser utenfor sykehjemmet (tannlege, lege, røntgen etc.)

Aktiviteter
Hønefoss omsorgssenter har et samarbeid med Hønefoss videregående skole. Elever og lærere derfra bidrar til ulike aktiviteter på tirsdager. Vi er også heldige å ha frivillige personer som kommer og bidrar med hjelp til aktiviteter.

Kor, dansegrupper, spillegrupper og andre underholdere bidrar også, til stor glede og for beboerne.

Kirkelige tjenester
Hønefoss omsorgssenter ligger i Hønefoss prestegjeld. Det holdes andakt etter plan, ca hver andre uke.

Samtale med presten avtales med avdelingen eller direkte med presten.

Fotpleie og frisør
Omsorgssenteret samarbeider med privat praktiserende fotterapeut og frisør. Timebestilling kan formidles via avdelingen, og tjenestene utføres på sykehjemmet. Utgifter til dette må den enkelte selv dekke. Ved behov for fotpleie av medisinske årsaker vil sykehjemmet dekke kostnadene. 

Tannlegetjeneste
Nødvendig tannbehandling dekkes ved alle typer døgnopphold. Tap av tannprotese forårsaket av beboeren selv, dekkes ikke av sykehjemmet.

Venner av Hønefoss Sykehjem
er en forening som har som målsetning å arbeide for beboernes behov ved omsorgssenteret. De arrangerer fester og trivselstiltak for beboerne 4-5 ganger pr. år. I tillegg tar de sammen med Lions dugnad i hagen vår og andre nyttige tiltak.

Ønsker du å være medlem er kontingent per år kr 100,-.

Gavemidler
Hønefoss omsorgssenter har konto for gavemidler. Bidrag fra lag, foreninger, privatpersoner, bedrifter, pårørende og beboere med samtykkekompetanse mottas med glede og takknemlighet. Gavemidler blir brukt til glede og nytte for beboerne eller ansatte. Gaven kan gis til enhetsleder /sekretær som sørger for å sette inn på konto, eller man kan selv sette direkte inn på konto nummer 1503.61.82005. Det er viktig at eventuell innbetaling merkes med prosjektnummer 5505 for gave til beboere eller 5523 for gave til ansatte. 

Vi som ansatte ønsker å samarbeide med deg og dine pårørende.

Det er et ønske om at du som beboer hos oss skal trives.  Det er derfor viktig at tilbakemeldinger og ideer om hvordan noe kan gjøres bedre eller annerledes blir formidlet til enhetsleder. Er det noe du ikke er fornøyd med, nøl ikke med å ta kontakt.

Tilbakemeldinger er viktig for å kunne gi et tilbud, best mulig tilrettelagt for beboerne.

Det er laget egne skjema for tilbakemelding på kvalitet på tjenesten. Disse ligger ved inngangen, og kan legges direkte i postkassen som står der.

Ta gjerne direkte kontakt med enhetsleder og/eller avdelingsleder, eller ring for avtale. 

Enhetsleder:
Heidi Lafton, 32 11 42 33 / 47 71 06 93, heidi.lafton@ringerike.kommune.no

Avd.leder avd 1 (post A1/A4): 

Irene S. Langvandsbråten, 32 11 42 36,  irene.skille.langvandsbraten@ringerike.kommune.no

Avd.leder avd 2 (post A2/A3):
Birgit Eggum, 32 11 42 16, 
birgit.eggum@ringerike.kommune.no

Avd.leder avd 3: (post A5/A6)
Ausra Rimkute, 32 11 42 30, 
ausra.rimkute@ringerike.kommune.no

Publisert
03.12.2013
Sist endret
02.10.2017

Kontakt oss

Telefon
32 11 42 00

Post- og besøksadresse
Vesterngaten 18, 3513 Hønefoss

Enhetsleder
Heidi Lafton
Tlf: 32 11 42 33/ 47 71 06 93

Avdelingsledere

Avdeling 1, post A1/A4
Irene Skille Langvandsbråten
Tlf: 32 11 42 36/ 48 15 55 15

Avdeling 2, post A2/A3
Birgit Eggum 
Tlf: 32 11 42 16/ 41 45 74 08 
 

Avdeling 3, post A5/A6 
Ausra Rimkute
Tlf: 32 11 42 30/ 40 90 56 85


 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk