Gå til innhold Gå til søk

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal være et felles henvendelsessted for å ivareta behovet for samordning av tjenester til personer som har behov for bistand fra flere fagområder og nivåer.

Brukere med rett til individuell plan skal ha en personlig koordinator med hovedansvar for å koordinere tjenestene.

Målgruppe

  • Brukere og pårørende til brukere som har langvarige og sammensatte behov
  • Tjenesteytere fra ulike enheter i kommunen som er i kontakt med brukere som har behov for helhetlige og koordinerte tjenester
  • Tjenesteytere og samarbeidsparter utenfor kommunen som er i kontakt med brukere som har behov for helhetlige og koordinerte tjenester

Koordinerende enhet skal

  • Være et felles henvendelsessted for brukere og samarbeidpartnere.
  • Utnevne personlige koordinatorer i samarbeid med den personlige koordinatorens nærmeste leder. Den personlige koordinator skal i størst mulig grad oppnevnes i samsvar med brukers ønsker
  • Gi opplæring, veiledning og informasjon om individuell plan, personlige koordinatorer og koordinerende enhet.
  • Ha oversikt over individuelle planer og personlige koordinatorer
  • Samarbeide med brukerorganisasjoner og aktuelle forvaltningsorganer.

Mer informasjon finnes på Helsedirektoratets sider om Individuell plan og koordinator.

Har du spørsmål? Ta kontakt med

Publisert
12.04.2012
Sist endret
18.01.2017

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Tlf.: 32 11 74 00

Tildelingskontoret for
helse- og omsorgstjenester

Tlf. 409 00 139

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, 3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk