Gå til innhold Gå til søk

Kreftkoordinator

Hjelp til personer med kreft og annen alvorlig sykdom

Kreftsyke og deres pårørende kan få hjelp av kommunens kreftkoordinator. Koordinatoren skal være bindeleddet mellom de ulike instansene og forvaltningsnivåene som sykehus og de ulike kommunale tjenestene.

Kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester, og gir informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt. 

Dette betyr at kreftkoordinator jobber tverrfaglig og på tvers av enheter og virksomheter i kommunen. Kreftkoordinator har et nært samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten, samt oversikt over Navs tilbud, kreftforening, pasientforeninger, frivillige og likemenn samt andre ikke-kommunale tilbud. 

Kreftkoordinator kan også delta i planlegging og tilrettelegging for at du kan være mest mulig hjemme, selv om du måtte ha behov for avansert behandling.

Har du behov for hjelp kan du ta direkte kontakt med kreftkoordinator Dora Hafnor, du trenger ikke ta kontakt med Tildelingskontoret.

Kreftkoordinator kan kontaktes på telefon414 56 634 eller på e-post dora.hafnor@ringerike.kommune.no 

Publisert
27.01.2015
Sist endret
27.01.2015

Les mer

Kontakt oss

Kreftkoordinator
Dora Hafnor 

Tlf: 414 56 634

Postadresse: 
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk