Gå til innhold Gå til søk

Klage

Dersom du er pasient, bruker eller pårørende og opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester som du har krav på, eller at kvaliteten på tjenesten som er gitt er uforsvarlig, kan du klage.

Du kan også klage dersom informasjonen som er gitt av helsepersonell er utilstrekkelig eller gal, at helsepersonell har brutt taushetsplikten eller ikke gitt den omsorgen som forventes på bakgrunn av helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Ved legevakten foretrekker vi å motta klager per post. Det er mulig å gi en muntlig klage per telefon, men vi anbefaler at klagen formuleres skriftlig.

 

  • Klagen bør inneholde fullt navn, fødselsdato og personnummer.
  • Dersom klagen rettes mot helsepersonell er det ønskelig at helsepersonellet som påklages navngis. Videre må tidspunktet for hendelsen oppgis.
  • Det bes om at klagen forsøkes beskrives så konkret og kortfattet som mulig.
  • Hvis du klager på vegne av en pasient, må det foreligge en fullmakt fra pasienten eller verge for denne.

 

Klagen kan sendes til:

Kine Mauseth
Avdelingsleder, Ringerike interkommunale legevakt

Arnold Dybsjordvei 1

3511 HØNEFOSS

Dersom du har andre spørsmål kan du kontakte legevakten på dagtid.

Tilsynssak

Du kan klage direkte til Fylkesmannen i Buskerud vedr. kvaliteten på helsetjenesten eller på helsepersonells oppførsel. Slike klager kan gjelde eks. faglig uforsvarlig behandling, dårlig kommunikasjon, avvist ved behov for øyeblikkelig hjel eller andre forhold som er kritikkverdige.

Adresse:

Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 DRAMMEN 

Dersom du som pasient er påført skader etter behandling på legevakten, kan du sende en klage og krav om erstatning til Norsk Pasientskadeerstatning:

Norsk pasientskadeerstatning
Postboks 3 St. Olavs plass
0130 OSLO

Publisert
27.02.2018
Sist endret
27.02.2018

Kontakt oss

Legevakten

Tlf. 116 117

Adresse: Arnold Dybsjords v 1, 3511 Hønefoss

Legevakten leier lokaler på Ringerike sykehus.
Inngang via Poliklinikken 

Kart

Avdelingsleder
Kine Mauseth
Send e-post

Enhetsleder
Vigdis Bjerke Jægersborgsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk