Gå til innhold Gå til søk

Psykologtjeneste for barn og unge

Psykologtjenesten i Ringerike kommune er gratis å benytte, og det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Tjenestens formål er å fremme psykisk helse og forebygge utvikling av psykiske lidelser hos barn og ungdom i Ringerike kommune.

Visste du at 50% av den norske befolkningen får minst en psykisk lidelse i løpet av livet? Eller at 37% av 16-åringene i landet allerede har hatt eller har en psykisk lidelse?

Det å slite psykisk i perioder er vanlig. Ofte går problemene over av seg selv. Noen ganger kan det være godt å få hjelp.

Hva kan Psykologtjenesten tilby?

  • Korttidsbehandling til barn og ungdom med psykiske vansker samt råd og veiledning til foreldre. Ved kapasitet gis korttidsterapi også til foreldre med egne psykiske vansker, uavhengig av barnas psykiske helsestatus. Formålet med dette arbeidet er å gi barna i familien best mulig oppvekstbetingelser. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner per familie er 5. Vi har ikke kapasitet til å tilby terapi over lengre tid. Dette tilbys i spesialisthelsetjenesten (etter henvisning fra fastlege eller leder i barnevernet). Voksne uten barn har dessverre ikke et tilbud i Psykologtjenesten. De kan kontakte sin fastlege for hjelp.
  • Kurs og veiledning til andre faggrupper i kommunen som for eksempel helsesøstre, fastleger, lærere, jordmødre og ansatte i barnehager. Ønsker du kurs? Send oss en forespørsel!
  • Fagansvarlig psykolog jobber også med planlegging og utarbeiding av helsefremmende og forebyggende tiltak innen psykisk helse  i kommunen.

Hvilke typer problematikk kan man få hjelp med i Psykologtjenesten?
Vi kan for eksempel yte hjelp ift angst og depresjon, lettere atferdsvansker, søvnvansker, sosiale vansker eller lavt selvbilde. Vi hjelper også barn som har alvorlige hendelser bak seg eller lever i vanskelige livssituasjoner. Barna har da f eks opplevd seksuelle overgrep, vold, blitt mobbet eller de har en forelder som har begått selvmord eller forsøk på dette. Vansker knyttet til foreldres skilsmisse, konflikter i hjemmet, foreldres psykiske problemer og/eller rus er også vanlig.

Hvem kan søke hjelp i Psykologtjenesten?
Alle kan kontakte Psykologtjenesten. Ofte tar foreldre eller ungdom kontakt selv. Ungdom som er fylt 16 år, kan ta kontakt uten at foreldrene involveres. Vi kontakter imidlertid foreldre dersom vi mener det er nødvendig for at de skal kunne ivareta ungdommene sine. I helt spesielle tilfeller kan vi hjelpe yngre barn uten at foreldrene involveres.

Hvor tar man kontakt for hjelp?
Psykologtjenesten har kontor i Vikenbygget, Storgt 13 i Hønefoss. Vi nås på tlf 40909705. Til høyre på denne siden finner du søknadsskjema som du kan fylle ut og sende oss.

Vi er åpen for alle typer henvendelser og ønsker at foreldre, ungdom eller andre som bekymrer seg for et barn eller en familie tar kontakt så tidlig som mulig – enten barna har utviklet psykiske vansker, eller man er bekymret for utviklingen deres fordi de har det vanskelig.

Vi jobber ihht lov om helsetjenesten i kommunene, helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. I Psykologtjenesten har vi taushetsplikt og tjenestene er gratis.

Husk at det er bedre å ta kontakt en gang for mye enn for lite.

Publisert
25.08.2010
Sist endret
18.01.2017

Selvbetjening

Kontakt oss

Psykologtjenesten i Ringerike

Storgt 13, Hønefoss

Tlf 32117400send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk