Gå til innhold Gå til søk

Rusomsorg

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler med ruskonsulent i kommunen.

Ruskonsulentene jobber med kartlegging av rusproblematikken, støtte- og motivasjonssamtaler og oppfølging før, under og etter behandling. De henviser videre til behandling i spesialisthelsetjenesten om det er nødvendig og ønskelig.

Pårørende kan henvende seg for råd, veiledning, støttesamtaler og  eventuell behandling.

I ekstreme tilfeller kan det være nødvendig med tvangsbehandling. Rusenheten har ansvar for å vurdere dette i hht. Lov om sosiale tjenester § 10-2 som åpner for tvang i spesielle tilfeller og §10-3 som omhandler gravide med rusproblemer.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
19.04.2017

Les mer

Kontakt oss

Enhetsleder
Annlaug Helgerud
Tlf. 415 51 558

Avdelingsleder
Ingrid Nicolaisen
Mob 905 79 695

Tlf 32 11 74 00

Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Serviceboks 123, Sentrum
3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk