Gå til innhold Gå til søk

Rusteam

Om tjenesten

Rusteamet er kommunens oppfølgingstilbud til personer med rusproblematikk og deres pårørende. Den overordnede målsettingen for rustjenesten er å tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering for den enkelte, ut i fra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål.

Rusteamet i Ringerike kommune er organisert under helse og omsorg i avdeling for psykisk helse- og rus. 

Hva kan du bruke oss til

Du kan bruke oss som en samarbeidspartner. Sammen kan vi se på hva som skal til for at livet ditt i større grad blir slik du ønsker. Vi stiller opp for deg, men tar ikke ansvaret fra deg. Dersom du har behov for mer omfattende hjelp enn det vi kan tilby kan vi i tillegg henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten eller andre aktuelle instanser.

Hva innebærer samarbeid med rustjenesten

Vi bryr oss om deg og sammen med deg jobber vi for at du skal få til det du ønsker. Vi kan møtes på kontoret, avtale hjemmebesøk eller treffes et annet sted hvis du ønsker det. Om nødvendig møter vi andre hjelpere du har.

Hva kan tjenesten tilby pårørende

Rusteamet ser familien som en viktig ressurs i rehabiliteringsarbeidet og ønsker å være tilgjengelig for pårørende som ønsker samtaler, råd eller veiledning.

Hvordan søke om hjelp

Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss. Rustjenesten er et åpent tilbud hvor den enkelte kan henvende seg direkte til tjenesten, per telefon eller skriftlig. Pårørende kan også henvende seg til oss på samme måte.

Rusteamet er tilgjengelig for veiledning/avklaring hver ukedag  på dagtid.
Ta kontakt enten pr telefon eller e-post, så settes du opp på avtale ved første mulige anledning.

Ved akutt behov for hjelp

Kontakt fastlege eller legevakt. Ved livstruende tilstander ring 113.

Pris

​Tjenesten er gratis

Tilbakemeldinger

  • Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. . (link til tilbakemeldingsskjema) Du kan også kontakte servicetorget.
  • Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 
Publisert
19.04.2017
Sist endret
19.04.2017

Kontakt oss

Avdelingsleder
Ingrid Nicolaisen
Mob 905 79 695

Tlf 32 11 74 00

Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Serviceboks 123, Sentrum
3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk