Gå til innhold Gå til søk

Inspirasjonsdag

- et helsefremmende tilbud til Ringerikes 75-åringer

Formål
Motivere til å bevare og styrke funksjonsevne og helse, gjennom å bidra til refleksjon og inspirere til å ta ansvar for egen helse.

Mål
Bidra til å hindre/utsette hjelpebehov slik at flere kan bo hjemme lengre og oppleve flere leveår med god livskvalitet.

Målgruppe
Hjemmeboende eldre, uten omfattende pleie – og omsorgsbehov.  Vi har valgt å gi tilbudet til Ringerike kommunes 75-åringer.

«Forebygge mer for å reparere mindre»

Hvor?
Alle i målgruppen inviteres til et gruppemøte
Vi tilbyr også et hjemmebesøk eller en individuell samtale på sykepleierens kontor istedenfor eller i tillegg til gruppemøtet. 

Hva?
Informasjon, veiledning og dialog rundt fysisk aktivitet, kosthold, fallforebygging, brannsikkerhet, boforhold, hjelpemidler, velferdsteknologi med mere.

Tilbud innen sosial- kulturell- og fysisk aktivitet.

Tjenester i kommunen hvis behov oppstår.

Inspirasjonsdagen vil ha fokus på aktivitet, selvstendighet og livskvalitet. Vi tar utgangspunkt i det friske, den enkeltes ressurser og muligheter.

I tillegg får deltakerne møte fagpersoner som kan kontaktes i ettertid - vi vil gjøre veien inn til kommunen kortere.

«Vi ønsker at hver enkelt skal gå fra gruppemøtet med en positiv følelse, inspirert til å ta gode valg for å mestre hverdagen og leve et selvstendig liv»

Ansvarlig for tilbudet er Eva Jeanette Flåten, spesialsykepleier

Kontakt Eva Jeanette på tlf. 941 51 157 eller e-post eva.jeanette.flaten@ringerike.kommune.no

Publisert
25.08.2017
Sist endret
10.11.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Tlf.: 32 11 74 00

Tildelingskontoret for
helse- og omsorgstjenester

Tlf. 409 00 139

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, 3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk