Gå til innhold Gå til søk

Støttekontakt

Støttekontakt kan innvilges til barn, unge og voksne som har behov for hjelp og støtte for å få en meningsfylt fritid. 

Ordningen kan organiseres enkeltvis eller i grupper.

Søknadsskjema

---

Vil du være med å utgjøre en forskjell i et annet menneskes liv?

BLI STØTTEKONTAKT!

Som støttekontakt bidrar du til at mennesker med bistandsbehov får en større mulighet til aktiv og meningsfull fritid utenfor hjemmet, med mål om en bedre helse.

Hvem er man støttekontakt for?

Mennesker i alle aldre, fra små barn til eldre, som har vedtak om behov for støttekontakt.

Personen kan ha ulike diagnoser og/ eller fysiske funksjonshemming. Det kan være psykiske lidelser eller utviklingshemming, autisme, rusavhengige, psykisk, demens, synshemming, blinde. Noen kan ha diabetes, epilepsi, og noen er avhengig av rullestol.

Hvor mye tid er det snakk om?

Vi har pr i dag personer som har vedtak om støttekontakt fra 1 til 10 timer pr uke.

Hva gjør man når man er støttekontakt?

 • Fysisk aktivitet, gå tur, svømme, ski, fotball, fiske o.l.
 • Du kan være med å handle
 • Du kan bistå som ledsager i sosiale aktiviteter
 • Noen trenger en støtteperson for å oppleve større trygghet i det offentlige rom
 • Noen trenger trening på sosiale aktiviteter og lignende
 • Du kan bistå i å bygge nettverk, etablere vennskap mm

Hvem kan bli støttekontakt?

Du må være motivert for å gi andre mennesker nytt livsinnhold, innenfor deres behov og ønsker, så brukermedvirkning ivaretas. 

Krav:

 • Du må være fylt 18 år, øvre grense avhenger av din helse!
 • Fremvise godkjent politiattest
 • Ivareta taushetsplikt etter lovverk

Ønskelig:

 • Ha førerkort og disponere bil
 • Tidsperspektiv på 1 år (min)

Lønns og arbeidsvilkår:

Du inngår kontrakt med Ringerike kommune, og betalt timelønn for timer i oppdrag.
I tillegg får du:

 • Kjøregodtgjørelse til og fra oppdragets start og slutt etter statens satser (Kjøring innenfor vedtakstimer betales av vedtaksmottaker etter avtale med deg, eventuelt etter statens sats).
 • Utbetalt 100-150 kr pr mnd. til udokumentert utgiftsdekning (f.eks. Til å dekke servering til deg selv ved kafebesøk o.l.).

Opplæring gis av vedtaksmottaker eller annen nærperson, vi på tildelingskontoret gir veiledning når du trenger det. Det er innlevering av timeliste hver mnd., lønn utbetales den 12. påfølgende mnd. 

Høres dette spennende ut?

Send en epost til: støttekontakter@ringerike.kommune.no eller ring Ringerike kommunes sentralbord og spør etter støttekontaktansvarlig. 

Publisert
11.11.2007
Sist endret
06.09.2017

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Tlf.: 32 11 74 00

Tildelingskontoret for 
helse- og omsorgstjenester

Tlf. 32 11 76 35

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse: 
Postboks 123, 3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk