Gå til innhold Gå til søk

Kulturtjenesten

Kommunens kulturtjeneste skal tilrettelegge for kulturformidling og stimulere til aktiviteter og opplevelser innenfor kultur gjennom økonomisk støtte og samarbeid med frivillige organisasjoner. Regionalt samarbeider kulturtjenesten med kommunene Hole og Jevnaker.

Kulturtjenesten administerer tildeling av tilskudd til ulike kulturformål, både til drift og til åpne kulturarrangementer. 

Kulturlag og idrettslag kan søke. Informasjon og søknaddskjema  finnes her. Den årlige søknadsfristen er  31.12.

  
Fra "Drømmefjell" konsert fra Rikskonsertene  
januar 2013 et tilbud fra den kulturelle skolesekken

Publisert
19.02.2013
Sist endret
17.04.2018

Les mer

Kontakt oss

Kulturleder
Marja Lyngra Høgås (Permisjon)

Kulturkonsulent
Victoria Irene Koch 
Mob: 47 25 32 15

Besøksadresse
Hønefoss bru 3, 3510 Hønefoss
(PopUpKultur)

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk