Gå til innhold Gå til søk

Den kulturelle skolesekken

Logo til den kulturelle skolesekkenDen kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal sikre profesjonelle kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. Skolesekken inneholder både lokale og fylkeskommunale tilbud for alle trinn.

Det lokale programmet er utabeidet av kulturenheten.  

 

Målene med Den kulturelle skolesekken er

  • å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
  • å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Prinsippene for arbeidet er nedfelt i St. meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken og i Stortingets behandling av meldingen.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
06.04.2018

Les mer

Kontakt oss

Kulturleder
Marja Lyngra Høgås (Permisjon)

Kulturkonsulent
Victoria Irene Koch 
Mob: 47 25 32 15

Besøksadresse
Hønefoss bru 3, 3510 Hønefoss
(PopUpKultur)

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk