Gå til innhold Gå til søk

Driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennnyttige formål

Større kulturarrangementer av regional/nasjonal interesse, allmennyttige tiltak som når ut til brede deler av befolkningen, samt lokale og regionale kulturinstitusjoner kan søke driftstilskudd fra Ringerike kommune.

Definisjonen av kultur i denne sammenhengen gjelder både kunst, idrett, friluftsliv , aktivitetstilbud og folkehelse.  

Søknadsfrist er 31.12.16. Søknadene blir politisk behandlet.

Søknadene må inneholde regnskap og rapport for siste driftsår. Samt budsjett og plan for kommende år.

Tiltaket må være lokalt forankret og gjennomføres i Ringerike kommune. Tiltak som tidligere har fått driftsstøtte av Ringerike kommune, må legge ved rapport som synliggjør at tiltaket er driftet i tråd med søknad.

 Søknad og vedlegg sendes postmottak@ringerike.kommune.no og merkes "Kulturenheten"

Ta gjerne kontakt med kulturadministrasjonen for veiledning i søknadsprosessen, i god tid før søknadsfristen. 

Publisert
29.11.2016
Sist endret
16.03.2018

Kontakt oss

Kulturleder
Marja Lyngra Høgås (Permisjon)

Kulturkonsulent
Victoria Irene Koch 
Mob: 47 25 32 15

Besøksadresse
Hønefoss bru 3, 3510 Hønefoss
(PopUpKultur)

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk