Gå til innhold Gå til søk

Tilskudd til åpne kulturarrangementer og kunstprosjekter

Retningslinjer for tildeling av administrativt fordelte kulturtilskudd.

 

Åpne Kulturarrangement og kunstprosjekter- hva er det?

Det kan søkes støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle. 

Det kan gis tilskudd til lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.

Det kan gis tilskudd til kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.

Det gis mindre støttebeløp fra denne tilskuddsordningen. Opp til 15.000 kroner. Større tiltak må søke enten driftstilskudd eller kulturmidler, med søknadsfrist 31.12. hvert år.

Kriterier/vilkår 

Tilskuddet gis  til utadrettede tiltak.

Tiltaket må finne sted i Ringerike kommune.

Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål.

Ved annonsering skal det opplyses at tiltaket har fått tilskudd. Følgende formulering skal brukes: Støttet av Ringerike kommune, Kultur.

Det skal søkes elektronisk

Saksbehandling

Den som skriver under på søknaden er ansvarlig for at opplysningene er korrekte og at tilskuddet benyttes i tråd med søknad og tilskuddsbetingelser.  

Søkere vil få foreløpig svar med bekreftelse på mottatt søknad innen 14 dager etter at den er registrert hos oss.  

Alle som mottar tilskudd må sende kortfattet rapport og økonomioversikt til Kulturadministrasjonen senest en måned etter at tiltaket er avsluttet.

Kulturadministrasjonen kan kontaktes, dersom søkere trenger råd eller veiledning.  

Skjema

Elektronisk søknadsskjema benyttes.

Vedlegg

Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet og budsjett. Senest 1 måned etter gjennomført arrangement/prosjekt skal regnskap og rapport sendes Kulturadministrasjonen.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet betales normalt ut etterskuddsvis, etter innlevert rapport og regnskap. 

Søknadsfrist

Søknaden skal være oss i hende senest en måned før arrangementet finner sted.

Veiledning

Ta gjerne kontakt med kulturadministrasjonen for veiledning i søknadsprosessen. 

Publisert
03.07.2015
Sist endret
16.03.2018

Selvbetjening

Kontakt oss

Kulturleder
Marja Lyngra Høgås (Permisjon)

Kulturkonsulent
Victoria Irene Koch 
Mob: 47 25 32 15

Besøksadresse
Hønefoss bru 3, 3510 Hønefoss
(PopUpKultur)

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk