Gå til innhold Gå til søk

Om Ringerike Kulturskole

Ringerike Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud , der alle kan få anledning til å undervisning i ulike kunstformer og kulturuttrykk.

Skolens virksomhet er lovforankret i Opplæringslovens § 13- 6:

§ 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod

       Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles. 

Skolen holder til i Hønefoss sentrum, Hønefoss Bru 3, i 4. etg. 

Skolen utarbeider fagplaner, og disse legges ut her fortløpende. Dette håper vi kan gi elever og foresatte innblikk i hvordan vi jobber, og hva vi søker oppnå.

 

Kulturskole for alle

Kulturskolen er til for eleven, og det er elevens vekst og utvikling som må være ledetråden i opplæringen.

Kulturskolen gir elevene mulighet til å oppdage de kunstneriske uttrykksmidlene. Deretter gir vi dem mulighet til å mestre disse virkemidlene godt nok til å ta dem i bruk. Sist, men ikke minst, gjør vi det mulig for elevene å bruke disse til egen skapende virksomhet.

Ringerike Kulturskole jobber for at elevene skal oppdage, mestre og bruke sitt kunstuttrykk. Vi forsøker å legge opp til en motiverende og tilpasset opplæring, og vi forsøker fange opp elevenes behov og ønsker gjennom årlige målsettingssamtaler.

konferansierer

Publisert
19.11.2013
Sist endret
23.06.2016

Kontakt oss

Ringerike kulturskole
Send e-post

Hønefoss bru 3
3510 Hønefoss
Kart 

Tlf.: 32 17 14 20

Rektor
Dagny Krogness
Send e-post
951 49 204

Kontorsekretær
Anne Kari Eriksen
Send e-post

Lærere med telefonnummer/arbeidsdagersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk