Gå til innhold Gå til søk

Frammøte, øving og instrument

Dette kan eleven forvente av oss

Ringerike Kulturskole gir opplæring av god kvalitet tilpasset den enkelte elev.

Kulturskolen underviser både individuelt og i grupper. Gruppeundervisning varer minst 30 minutter pr. uke, og eneundervisning minst 20 minutter.

Kulturskolen ønsker å ha et godt samarbeid med elever og foresatte. Vi har konferansetimer og foreldremøter 1-2 ggr pr år. Der mål, motivasjon og mestring er fokus.

Alle elever skal i løpet av året få tilbud om å delta på mint 1 konsert, forestilling, utstilling eller prosjekt.

Ved avlysning av undervisning vil eleven/foresatte bli varslet per SMS til ønsket mobilnummer. Det gis kontingentreduksjon dersom vi må avlyse undervisningen pga vikarmangel mer enn 3 ganger pr semester. Det gis ikke reduksjon dersom avlysningen skyldes force majeure.

 

Dette forventer vi av deg

Øving: Læreren vil fortelle deg hvorfor og hvor mye du må øve. Kulturskolen forventer at du øver regelmessig, og kommer forberedt til timen.

Læremateriell og utstyr: Det enkelte fag har ulike krav til utstyr og materiell. Kunstfag har en egen materiellavgift som betales i tillegg til kontingenten. I musikkfagene må du ha instrument, og kjøpe lærebøker selv eller gjennom kulturskolen.

Frammøte: Ved fravær må du gi beskjed til læreren din. Ved fravær uten melding mer enn 3 ganger i løpet av et semester kan du miste plassen din.

Ny kontaktinformasjon? Meld straks fra til oss! Beskjeder fra kulturskolen gis via sms og e-post. Oppdatert og riktig informasjon i elevdatabasen er avgjørende for at vi skal kunne yte god service!

 Kulturskolen på Ringeriksdagen2013

Publisert
14.05.2009
Sist endret
19.11.2013

Kontakt oss

Ringerike kulturskole
Send e-post

Hønefoss bru 3
3510 Hønefoss
Kart 

Tlf.: 32 17 14 20

Rektor
Dagny Krogness
Send e-post
951 49 204

Kontorsekretær
Anne Kari Eriksen
Send e-post

Lærere med telefonnummer/arbeidsdagersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk