Gå til innhold Gå til søk

Undervisningstilbud

Undervisning i kunst- og musikkfag

Hos oss får barn og unge mulighet til god opplæring og utvikling innen kunst- og musikkfag. Vi gir tilpasset opplæring, muligheter for konserter og opptredener, og ekstra undervisning i samspillgrupper/ensembler.

basketgruppe

Kulturskolen er for alle

Hos oss er det plass til eleven som er helt ny, eleven som er viderekommen, eleven som har store ambisjoner og eleven som spiller for moro.
Felles for alle er allikevel:

  • Deltagelse på timen
  • Øving og leksearbeid hjemme
  • Små og store opptredener og prosjekter

Før jul og sommer har lærerne konferansetimer for elever og foresatte. Da settes mål for neste semester, ønsker og eventuelle endringer. Vi oppfordrer elever og foresatte til å benytte seg av dette! Det er en mulighet til medbestemmelse og individuell tilpassing, samt en mulighet til å rette opp evt misforståelser som har oppstått. 

Lærerne våre er utdannet innen sine fag, har pedagogisk kompetanse, og flere er også utøvere selv.

Ringerike Kulturskole har ca 300 elevplasser, og 10 lærere.

Les om de enkelte fagene i menyen til venstre.

 Om kulturskolene

Kulturskolen er et skoleslag hjemlet i Opplæringsloven, og skal sikre barn og unge et kvalitativt godt opplæringstilbud i kunst og kulturfag. Kommunene forvalter skoleslaget, og er ansvarlige for å sikre et godt tilbud til barn og unge i kommunen.

§ 13-6.Musikk- og kulturskoletilbod

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.

 

Rammeplan for kulturskolene

En ny nasjonal rammeplan for kulturskolene er under utarbeidelse. Rammeplanen stiller konkrete krav til kulturskolene, fagplanene, undervisningsformer og lokaliteter og kompetanse.

Publisert
14.05.2009
Sist endret
15.05.2018
Opprettet av
Marja Lyngra Høgås

Kontakt oss

Ringerike kulturskole
Send e-post

Hønefoss bru 3
3510 Hønefoss
Kart 

Tlf.: 32 17 14 20

Rektor
Dagny Krogness
Send e-post
951 49 204

Kontorsekretær
Anne Kari Eriksen
Send e-post

Lærere med telefonnummer/arbeidsdagersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk