Gå til innhold Gå til søk

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at det er fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Nedre Fegri, Tyristrand.

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av vedtatt reguleringsplan nr. 320-01 og utbygging med boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse på blant annet eiendommen gnr. 244 bnr. 438. Planen ble endelig vedtatt i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning den 07.03.11 sak 30/11.

Utbyggingsavtalen omfatter blant annet opparbeiding av felles adkomster, gangstier, lekeareal, støyskjerming, vann- og avløpsanlegg. Som følge av utbyggingen blir også andre eiendommer innenfor reguleringsplanen og utenfor berørt.

 Forslaget er fremforhandlet mellom Sandvold Boliger as som utbygger og Ringerike kommune.

 Forslaget til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, og på Teknisk Drift, Treklyngen/Follum. Eventuelle merknader sendes til Ringerike kommune, Teknisk Drift, Pb. 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Frist for merknader er 15. desember 2014.

Publisert
15.11.2014
Sist endret
28.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk