Gå til innhold Gå til søk

Forslag til utbyggingsavtale, reguleringsplan for Søndre Kirkemoen

Det er fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for del av «Søndre Kirkemoen», Hallingby

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at det er fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for del av «Søndre Kirkemoen», Hallingby. Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av søndre del av vedtatt reguleringsplan nr. 0605_ 396 og utbygging med forretning. Utbyggingen omfatter gårds- og bruksnr. 274/148, 274/146, 274/413, del av 274/5 og del av areal tilhørende Statens Vegvesen. Planen ble vedtatt av kommunestyret 10.12.15 sak 150/15.

 Utbyggingsavtalen omfatter blant annet opparbeiding av fortau og gang- sykkelveg, privat adkomstveg og støyskjerming.

 Forslaget er fremforhandlet mellom Arne G. Eiendom AS som utbygger og Ringerike kommune.

 Forslaget til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Ringerike kommune, Rådhuset, og på Utbygging, Treklyngen/Follum.  Eventuelle merknader sendes til Ringerike kommune, Utbygging, Pb. 123 sentrum, 3502 Hønefoss. Frist for merknader er 15. februar 2016.

Publisert
13.01.2016
Sist endret
28.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk