Gå til innhold Gå til søk

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at det er inngått utbyggingsavtale for reguleringsplan «Nedre Fegri», Tyristrand

Vedtatt utbyggingsavtale, reguleringsplan for Nedre Fegri.

 I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at det er inngått utbyggingsavtale for reguleringsplan «Nedre Fegri», Tyristrand. Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av utbygging med boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse på blant annet eiendommen gnr. 244 bnr 438 i henhold til reguleringsplan nr. 320-01.

 Utbyggingsavtalen er godkjent ved vedtak i sak 4/15 i møte 26.01.2015 i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune. Utbyggingsavtalen er inngått mellom Sandvold Boliger AS og Ringerike kommune. Tidligere har forslaget til utbyggingsavtale vært utlagt til offentlig ettersyn.

 Utbyggingsavtalen er tilgjengelig for gjennomsyn hos Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, Follum/Treklyngen, Pb. 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

Publisert
31.01.2015
Sist endret
28.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk