Gå til innhold Gå til søk

Utbyggingsavtale Gamle Follum skole

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at Ringerike kommune, Tekniske tjenester, starter opp forhandlinger med utbygger Buskerud Snekkerservice AS om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at Ringerike kommune, Tekniske tjenester, starter opp forhandlinger med utbygger Buskerud Snekkerservice AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan nr. 0605_359 Gamle Follum skole i Ringerike kommune. Utbyggingsavtalen gjelder eiendom(ene) gnr/bnr 50/15,50/328, 50/338 i Ringerike kommune.

 Reguleringsplan nr. 0605_359 Gamle Follum skole er endelig vedtatt i kommunestyret i sak 147-12 den 13. desember 2012.

 I reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse § 6.3 Utbyggingsavtale står det: Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene.  

 Utbyggingsavtalen vil i hovedsak behandle opparbeiding av nødvendige felles arealer, offentlige veier/arealer, kommunale og private vann- og avløpsanlegg, og privat og kommunal overtakelse av anlegg. Dette for å kunne bygge ut i henhold til reguleringsplan med bestemmelser. Den fremforhandlede avtalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

 Spørsmål eller innspill til utbyggingsavtalen kan rettes til Teknisk forvaltning ved saksbehandler Per Ragnar Sivertsen, Postboks 123, 3502 Hønefoss, tlf.991 27 480. E-post:  per.ragnar.sivertsen@ringerike.kommune.no


Publisert
03.10.2015
Sist endret
30.09.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk