Gå til innhold Gå til søk

Utbyggingsavtale Helgerud vest

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at det er fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for boligområdet «Helgerud vest» i Heradsbygda.

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av vedtatt reguleringsplan 0605_384 på eiendommene gnr. 57 bnr. 102 og gnr. 57 bnr. 114. Utbyggingsavtalen omfatter blant annet opparbeiding av felles adkomster, felles gangareal, lekeareal for barn, støyskjerming, vann- og avløpsanlegg. Som følge av utbyggingen blir også andre eiendommer innenfor det regulerte området berørt.

Forslaget er fremforhandlet mellom BoKvalitet AS som utbygger og Ringerike kommune.

Eventuelle merknader sendes til Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, Postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss. Frist for merknader er 10. juni 2015.

VA-plan

Utbyggingsavtale

384-Plankart Vedtatt

Helgerud vest - VA- kart

Publisert
18.05.2015
Sist endret
18.05.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk