Gå til innhold Gå til søk

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at Ringerike kommune, Tekniske tjenester, starter opp forhandlinger med utbygger Tronrud Eiendom AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan nr. 0605_317 i Ringerike kommune.

 Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 23.02.2012, sak 42/12.

Utbyggingsavtalen gjelder eiendom gnr. 317 bnr. 251 i Ringerike kommune.

 I reguleringsplanens § 4 pkt. 6 står det følgende: Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. Utføring av fortau og bevaring av bjørkerekke skal avklares i utbyggingsavtalen.

 Utbyggingsavtalen vil i hovedsak behandle opparbeiding av nødvendige felles arealer, offentlige veier/arealer, kommunale og private vann- og avløpsanlegg, og privat og kommunal overtakelse av anlegg. Dette for å kunne bygge ut i henhold til reguleringsplan med bestemmelser. Den fremforhandlede avtalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

 Spørsmål eller innspill til utbyggingsavtalen kan rettes til Tekniske tjenester ved saksbehandler Nickolai-Thomas Berg, Serviceboks 4, 3504 Hønefoss, tlf. 409 19 778.

Publisert
14.04.2015
Sist endret
14.04.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk