Gå til innhold Gå til søk

Utbyggingsavtale for området «Brutorget».

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at det er fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for området «Brutorget».

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av vedtatt reguleringsplan 0605_314-01 på eiendommene gnr./bnr.  318/427, 318/442 og 318/444. Utbyggingsavtalen omfatter blant annet opparbeiding av felles vann- og avløpsanlegg, veger og fortauer. Som følge av utbyggingen blir også andre eiendommer innenfor det regulerte området berørt.

 Forslaget til utbyggingsavtale er fremforhandlet mellom Tronrud Eiendom AS som utbygger og Ringerike kommune.

 Eventuelle merknader sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller pr. brev til Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, Postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 25. juli 2015.

Utbyggingsavtale

Notat-kostnadsfordeling

VA-plan

Publisert
25.06.2015
Sist endret
26.06.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk