Gå til innhold Gå til søk

Utbyggingsavtale øvre Hønengata

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at Ringerike kommune, Tekniske tjenester, starter opp forhandlinger om gjennomføring av reguleringsplan nr 0605_271.

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at Ringerike kommune, Tekniske tjenester, starter opp forhandlinger med utbygger Eiendomsservice as om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan nr. 0605_271  Områderegulering for øvre Hønengata øst i Ringerike kommune. Utbyggingsavtalen gjelder eiendom(ene) gnr/bnr 86/258, 86/263, 86/250, 86/272, 86/283, 86/478, 86/343, 86/342, 86/446, 86/536, 86/491, 86/305, 86/736 i Ringerike kommune.

Det er ved sak 123/14 , 17.06.2014  i formannskapet vedtatt å legge reguleringsplanen for områderegulering for øvre Hønengata øst ut til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen utarbeides parallelt med reguleringsplanen, dog slik at reguleringsplan skal være endelig vedtatt før utbyggingsavtalen vedtas.

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak behandle opparbeiding av nødvendige felles arealer, offentlige veier/arealer, kommunale og private vann- og avløpsanlegg, og privat og kommunal overtakelse av anlegg. Dette for å kunne bygge ut i henhold til reguleringsplan med bestemmelser. Den fremforhandlede avtalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål eller innspill til utbyggingsavtalen kan rettes til Teknisk forvaltning ved saksbehandler Kjell Arve Aarebru, Posboks 123, 3502 Hønefoss, tlf. 90947455

Publisert
07.07.2015
Sist endret
07.07.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk