Gå til innhold Gå til søk

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at det er inngått utbyggingsavtale for «Områderegulering for Hvervenmoen» i Hønefoss.

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av utbygging med forretninger, kontor og blanda formål forretning/kontor/industri i henhold til områderegulering nr. 0605_347.

 Utbyggingsavtalen er godkjent ved vedtak i sak 117/14 i møte 10.11.2014 i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune. Utbyggingsavtalen er inngått mellom AKA AS og Ringerike kommune. Tidligere har forslaget til utbyggingsavtale vært utlagt til offentlig ettersyn.

 Utbyggingsavtalen er tilgjengelig for gjennomsyn hos Ringerike kommune, Teknisk Drift, Follum/Treklyngen,  (Follumveien 100). Pb. 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

Publisert
15.11.2014
Sist endret
09.12.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk