Gå til innhold Gå til søk

Vedtatt utbyggingsavtale, reguleringsplan for Søndre Kirkemoen

Det er inngått utbyggingsavtale for del av «Søndre Kirkemoen», Hallingby

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at det er inngått utbyggingsavtale for del av «Søndre Kirkemoen», Hallingby. Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av søndre del av vedtatt reguleringsplan nr. 0605_396 og utbygging med forretning.

Utbyggingsavtalen er godkjent ved vedtak i sak 28/16 i møte 7. mars 2016 i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune. Utbyggingsavtalen er inngått mellom Arne G. Eiendom AS og Ringerike kommune. Tidligere har forslaget til utbyggingsavtale vært utlagt til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalen er tilgjengelig for gjennomsyn hos Ringerike kommune, Utbygging, Follumveien 100. Adr.: Postboks 123, 3504 Hønefoss.

Publisert
23.03.2016
Sist endret
23.03.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk