Gå til innhold Gå til søk

Utbyggingsavtaler for gjennomføring av reguleringsplan nr.0605_379

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres herved at Ringerike kommune, Tekniske tjenester, starter opp forhandlinger med utbyggerne Arne G. Eiendom AS og Mari Heen

om utbyggingsavtaler for gjennomføring av reguleringsplan nr.0605_379 i Ringerike kommune. Utbyggingsavtalene gjelder eiendommene gnr/bnr 274/3,274/79,274/146, 274/148, 274/413 i Ringerike kommune.

 Reguleringsplan 0605_379 skal sluttbehandles 10. desember i kommunestyret.  Utbyggingsavtalene utarbeides parallelt med reguleringsplanen, dog slik at reguleringsplan skal være endelig vedtatt før utbyggingsavtalene kan vedtas.

 I reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse nr. 7 punkt 2 står det: Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge, før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene.

 Utbyggingsavtalene vil i hovedsak behandle opparbeiding av nødvendige felles arealer, offentlige veier/arealer, kommunale og private vann- og avløpsanlegg, og privat og kommunal overtakelse av anlegg. Dette for å kunne bygge ut i henhold til reguleringsplan med bestemmelser. De fremforhandlede avtalene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål eller innspill til utbyggingsavtalen kan rettes til Teknisk forvaltning ved:

saksbehandler Per Ragnar Sivertsen, Posboks 123, 3502 Hønefoss,

tlf.991 27 480

epost: per.ragnar.sivertsen@ringerike.kommune.no

Publisert
20.11.2015
Sist endret
14.03.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk