Krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden

Krepsefisket starter 10. august og varer til og med 17. august. Fra 2012 skal maskevidda på teinene være 23 mm.

Edelkreps (Astacus astacus) er trua og sårbar. Edelkreps står oppført på Rødlista over arter som krever spesielt forvaltningsfokus.

I Buskerud er kreps stort sett utbredt i søndre og midtre deler av fylket. Den største forekomsten av kreps har vi i Steinsfjorden. Fra og med 1. januar 2011 er krepsen fredet gjennom forskrift for åpning av fiske for innlandsfisk.

For at krepsing skal være tillatt må Fylkesmannen åpne for slikt fiske. Les hele forskriften på Lovdata.no

Hvis du ønsker å fiske kreps i Steinsfjorden må du registrere deg i god tid før krepsefisket starter opp.

Registrering av krepsesteiner i Steinsfjorden og Tyrifjorden.docx

Krepseforskrifter Steinsfjorden og Tyrifjorden.pdf

Publisert
09.08.2011
Sist endret
06.08.2014

Les mer

Kontaktperson

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-postsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk