Bo- og driveplikt - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Bo- og driveplikt

Ved erverv av landbrukseiendommer på over 100 dekar og/eller mer enn 25 dekar fulldyrka jord, må det søkes konsesjon. Man får boplikt når man overtar en eiendom som har mer enn 25 dekar fulldyrka jord og/eller 500 dekar produktiv skog. Den som overtar landbrukseiendommen må bosette seg på den innen ett år fra overdragelsen fant sted.

Odelsberettigede er unntatt kravet om konsjesjon. Dersom ny eier ikke bosetter seg på eiendommen innen ett år må det likevel søkes om konsesjon.

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal, og det er driveplikt i hele eierperioden. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. Jorda må leies ut til annen landbrukseiendom i minst 10 år av gangen. Det kan søkes om dispensasjon fra krav om 10 års leievarighet.

Les mer om bo- og driveplikt

Publisert
28.01.2009
Sist endret
09.02.2016

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk