Nydyrking - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Nydyrking

Kommunen skal godkjenne plan for nydyrking ved opparbeidelse av udyrka jord til overflatedyrka eller fulldyrka jord. Det skal tas hensyn til miljøverdier slik som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet, samt legges vekt på å sikre driftsmessige gode løsninger.

Søknad om nydyrking kan sendes inn fortløpende. Det finnes eget skjema. I tillegg skal det sendes inn kart som viser området som ønskes nydyrket.

Publisert
28.01.2009
Sist endret
16.04.2015

Les mer

Kontaktperson

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post

Mathea Storihle 
tlf: 408 04 234
e-postsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk