Gå til innhold Gå til søk

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler)

BU-midlene skal gi støtte til tiltak innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i og i tilknytning til landbruket. Støtten kan gis som tilskudd og/eller lån.

Det legges særlig vekt på utnytting av lokale og regionale fortrinn, markedsmuligheter og verdikjeder som grunnlag for økt verdiskapning. Alle driftsformer er aktuelle (begrensninger på egg og svin). Prosjekter som bidrar til økt matproduksjon vil bli høyt prioritert, det samme vil de bruk der landbruk og tilknyttet næring er viktig kilde til arbeid og inntekt.

Tiltak som havner inn under bygdeutviklingsmidlene kan være: nybygg og oppgradering/utvidelse av bygninger og anlegg for husdyrhold og planteproduksjon, videreforedling av landbruksprodukter, økologisk produksjon, landbruksbasert reiseliv, bruk av utmark, turisme og andre servicefunksjoner. 

For å sikre en rettferdig fordeling av midlene, er det fra 2016 lagt opp til en ny praksis for søknader:

  1. Det oppfordres til å forberede aktuelle saker allerede på høsten og melde de inn til kommunen innen 15. november året før søknadsåret.
  2. Innovasjon Norge vil så legge opp til møter med kommunene og søkere senhøstes/vinter for å avklare søknadenes aktualitet/prioritering. Fristen er 01. april for innsending av fullstendige søknader, men det oppfordres til å sende inn søknader fortløpende. Disse vil bli behandlet suksessivt, så jo tidligere søknadene kommer inn jo før vil de bli behandlet - forutsettes at de er blant de prioriterte søknadene.
  3. Det blir en søknadsfrist nr. 2  på høsten, 01. september, hvor resten av rammen kan disponeres.
  4. Fristene gjelder både for tradisjonelle saker og saker for nye næringer.

Søknader sendes inn elektronisk på Innovasjon Norges nettsider, men går via kommunens landbrukskontor for uttalelse.

Søknader behandles fortløpende etter at prioriteringen er klar.

OBS! Det er innført nytt og strengt regime med tanke på at tilskudd ikke skal gis til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er behandlet ferdig.

Har du spørsmål som gjelder BU-midler og lån, kan du kontakte oss på landbrukskontoret.

Publisert
15.04.2015
Sist endret
03.02.2016

Les mer

Kontaktperson

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post

Mathea Storihle  
tlf: 408 04 234
e-postsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk