Gå til innhold Gå til søk

BU-midler 2017

Det er tid for å planlegge for neste års bruk av IBU-midler på gårdsbruk. Da det er stor etterspørsel etter midler, ønsker Innovasjon Norge en tidlig oversikt over aktuelle prosjekter for 2017, både innenfor tradisjonelle saker og bygdenæringer.

Lønnsomme prosjekter som bidrar til økt matproduksjon har høyest prioritet.

Det gjelder særskilt innenfor:

  • Sektorer med underdekning som frukt, grønt, bær, korn, storfe og økologiske driftsformer
  • Ombygging og omstilling innenfor eksisterende produksjoner
  • Videreforedling av mat/drikke og ulik tjenesteproduksjon
  • Bruk der næring og landbruk har stor inntektsmessig betydning
  • Ungdom har høy prioritering (søkere under 35 år)

Retningslinjene viser mer detaljer om prioriteringene.

Det er viktig å merke seg at tilskudd ikke kan gis til tiltak som er påbegynt før søknad er vedtatt. For å imøtekomme dette strenge kravet,  er det åpnet for at det kan gis tilsagn på neste års kvote nå i 2016.

Da kan søker begynne med tiltaket allerede i vinter. Derfor er det aktuelt å komme i gang med søknadsprosessen nå i høst.

Interesserte brukere bes om å melde fra til landbrukskontoret med detaljer omkring sitt prosjekt. Til dette kan en bruke skjemaet  «Registreringsskjema».

Husk og få med regnskap og selvangivelser for minimum siste år, for bruker og evt. ektefelle/samboer.

Innovasjon Norge satser på et noe enklere opplegg enn i fjor, men vil med utgangspunkt i de innmeldte saker foreta gårdsbesøk og klarere så godt som mulig for videre saksgang. Det blir ikke søknadsfrister for innsending av endelig søknad.

Søknader som er ferdig utarbeidet, og som helt klart er høyt prioriterte, kan sendes inn allerede nå i høst og blir eventuelt bevilget av rammen for 2017.

Frister:

  • Melding og registrering fra bruker til landbrukskontoret:                Innen 15. oktober 2016
  • Samlet oversikt fra kommunen sendes til Innovasjon Norge:           Innen 1. november 2016
  • Oppfølging fra Innovasjon Norge med evt. gårdsbesøk:                           Fra 1. november 2016
  • Vinteren: Gjøre ferdig fullstendig søknad som kan sendes inn fortløpende for endelig saksbehandling og tilsagn
Publisert
16.09.2016
Sist endret
16.03.2017

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk