Gå til innhold Gå til søk

Innsamling hoder under jakta 2016

Forekomsten av CWD i Norge skal kartlegges. For å teste om et dyr har CWD, må en hjerneprøve analyseres på laboratorium. Jegere skal derfor levere elg– og hjortehoder under årets jakt.

Hvilke dyr skal leveres til testing

I kommunene i Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres skal det tas prøve av hjortevilt som kontrolleres av Mattilsynet på et kontrollsted eller et viltbehandlingsanlegg. Hoder fra elg og hjort som er 1½ år og eldre (født 2015 eller tidligere) skal leveres for CWD-analyse. Gevir kan sages av og underkjeve kan fjernes (dersom kjeveinnsamling) før levering.  Slaktene blir ikke godkjent av Mattilsynet før negativt prøvesvar foreligger. Det tar 1-3 dager fra prøve er sendt før Mattilsynet får svar fra Veterinærinstituttet.

Det skal også tas prøve av syke og skadde dyr som dør,avlives eller felles under jakt dersom dyret er 1 år gammelt eller eldre.

Merking av hode

Hodet må merkes med jaktlag, kommune som dyret er felt i og fellingsdato. Dersom det er flere felte dyr samme dag må hvert dyr ha et nummer i tillegg.

Kan jeger beholde geviret?

Ja, geviret kan beholdes, men hjerneprøve skal likevel tas ut. Hodet kan hentes på kontrollsted/viltbehandlingsanlegg etter at prøve er tatt, eventuelt kan prøveuttak avtales med Mattilsynet. Ring Mattilsynets sentralbord 22400000 for slik avtale.

Syke og skadde dyr

En jeger som observerer et sykt dyr skal så snart som mulig melde fra om situasjonen til viltforvaltningen i kommunen. Kommunen kan avgjøre om dyret skal avlives. Er dyret ett år eller eldre, skal det alltid tas prøver fra slike dyr. Prøvetakingen avtales mellom kommunen og Mattilsynet.

Jeger som ønsker prøve av eget vilt

Jeger som ønsker prøve av eget vilt kan ta kontakt med Mattilsynet for å få tatt prøve. Hoder av slike dyr må bringes inn til Mattilsynet for prøvetaking. Prøvene blir analysert, men blir prioritert bak andre prøver i rekkefølge. Det kan derfor gå litt tid før svar på slike prøver foreligger.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om prøvetaking kan du kontakte: 

Marta Andersen, kontorsted Ringerike: tlf. 22778660/995 22123

Sjur Aarebru, kontorsted Valdres: tlf. 22778933/913 89163

André Høva, kontorsted Hallingdal: tlf. 22777828/ 906 90137

Lenker til nettsteder 

Se informasjon om viltforvaltning og jakt og CWD på www.miljodirektoratet.no/cwd.

Se fakta om CWD fra Veterinærinstituttet.

Se Mattilsynets hjemmeside www.mattilsynet.no  for informasjon til jegere.

Publisert
27.09.2016
Sist endret
16.03.2017

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk