Gå til innhold Gå til søk

Grøftetilskudd 2016

Det kan nå søkes om tilskudd til grøfting av tidligere grøfta jordbruksareal. Søknader mottas fortløpende. Se mer informasjon her.

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er fra 1. januar 2016 unntatt vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet. 

Hvordan søker jeg?
1) Fyll ut søknadsskjema om tilskudd til drenering, som kan lastes ned på Landbruksdirektoratets sider.

2) Legg ved grøfteplan, som beskriver:
- hva som skal gjøres (lukkede eller åpne grøfter, profilering, omgraving)
- grøfteavstand
- grøftedybde
- rørdimensjon
- filtermateriale
- sikringstiltak for kanaler, kummer og utløp

3) Legg ved 
grøftekart (1:1000 eller 1:2000)
-  må vise arealet som skal dreneres
- grøfter, kummer og utløp skal merkes av

Dette sendes til landbrukskontoret.

Når er søknadsfristen?
Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes inn fortløpende. 

Hvor mye er tilskuddet på?
Tilskuddet utgjør kr 1 000 per dekar ved systematisk grøfting og kr 15 per løpemeter ved annen grøfting (f.eks. avskjæringsgrøfter eller tilfeldige grøfter for å drenere mindre partier på jordet). 

Hvor mye midler er til rådighet?
For 2016 er det i Ringerike ca. 395 000 kr  og i Hole ca. 130 000 kr. 

Jeg begynte å grøfte et jorde i fjor. Kan jeg søke om tilskudd for det arealet samt et nytt område i år? 
Nei, det kan ikke gis tilskudd dersom tiltaket er påbegynt før kommunen har innvilget tilskudd.  

Hvem kan utarbeide grøfteplan?
Norsk Landbruksrådgivning Østafjells tar på seg planleggingsoppdrag. De kan nås på tlf. 952 86 000 eller e-post ostafjells@nlr.no. 

Landbrukskontoret har ikke anledning til å bistå i utarbeidelse av planer eller kart.

Hvor finner jeg skjema og informasjon om ordningen?
Utfyllende informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside

Publisert
16.03.2016
Sist endret
16.03.2017

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk