Gå til innhold Gå til søk

Husk søknadsfrist for SMIL-midler 20. april!

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal støtte tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet, samt redusere forurensningen fra jordbruket.

Det gis blant annet tilskudd til:

Kulturlandskapstiltak

  • Ivaretakelse av biologisk mangfold og gammel kulturmark, og for tilrettelegging av biologisk mangfold
  • Tilrettelegging for større tilgjengelighet og opplevelse i landskapet 
  • Ivareta kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdige bygninger
  • Investeringstiltak som fremmer organisert beitebruk

Forurensingstiltak

  •  Bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygninger eller driftsopplegg
  • Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
  • Miljøplantinger og økologiske rensetiltak
  • Omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer

Søknad med vedlegg sendes til landbrukskontoret innen 20. april. 

NB! F.o.m. 1. januar er SMIL forskriften endret! Endringen innebærer at det ikke lenger bare er foretak som er berettiget produksjonstilskudd som kan få tilskudd. Det er fortsatt et krav om at det kun er foretak som kan søke, og at det skal foregå en tilskuddsberettiget produksjon som oppfyller vikårene i produksjonstilskuddsforskriften på eiendommen. Dette betyr at foretak som leier ut jordbruksarealene kan få tilskudd.

For utfyllende informasjon og skjema se Landbruksdirektoratets hjemmeside

Steinssletta-midler (utvalgte kulturlandskap) har samme søknadsfrist, og samme søknadsskjema skal inntil videre benyttes. Eget søknadsskjema er under produksjon. Det er ingen endringer i vilkårene i forhold til tidligere for hvem som kan søke om Steinssletta-midler. 


Hvis du har noen spørsmål ta kontakt med Lisa Grenlund Helgesson tlf. 409 17 817

Publisert
16.03.2017
Sist endret
03.08.2017

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk