Ringerike kommune søker etter mannskap til kommunal fallviltgruppe - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Ringerike kommune søker etter mannskap til kommunal fallviltgruppe

En av kommunens oppgaver som forvaltningsmyndighet er å sørge for at skadet vilt blir tatt hånd om så raskt som mulig, både i og utenfor ordinær jakttid. Oppgaven utføres av den kommunale fallviltgruppa. Fra 1. april 2018 stilles det krav til at offentlig ettersøkspersonell har godkjent ettersøkshund og godkjent kurset «Ettersøk videregående», jmf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23.

Deler av fallviltgruppa er organisert i en 24-timers vaktordning, hvor man har vakt hver fjerde/femte uke. Resten av fallviltgruppa er organisert som en støttegruppe til de som inngår i vaktordningen, og stiller seg til disposisjon der det er behov. Hvem i støttegruppa som blir tilkalt avhenger av lokalitet. Det søkes etter personell til begge grupper.

 

Kompetanse

 • Søker må ha godkjent ettersøkshund og godkjent kurs «Ettersøk videregående». Kandidater uten godkjent kurs «Ettersøk videregående» kan være aktuelle, såfremt kandidaten er villig til å delta på nevnte kurs så fort det lar seg gjennomføre
 • Ønskelig at søker har godkjent kurs om sikkerhet i ettersøk i nærheten av vei og jernbane
 • Søker må ha førerkort samt disponere egen bil 
 • Det kreves erfaring fra storviltjakt
 • God lokalkunnskap er en fordel
 • Kunnskap innen bruk av kart, kompass og GPS er en fordel

Arbeidsoppgaver 

 • Delta i utførelsen av fallviltarbeid i tråd med kommunens retningslinjer
 • Forplikte seg til å delta på opplæring/kurs som pålegges av oppdragsgiver. Kostnadene dekkes av oppdragsgiver

Problemløsning/arbeidsoppgavens kompleksitet

 • Arbeidsoppgaven krever at instrukser og retningslinjer følges
 • Arbeidsoppgavene er hendelsesstyrt og krever mulighet for fleksibilitet mht. planlegging, gjennomføring samt å kunne stille opp på svært kort varsel

Vi tilbyr

 • Oppdrag godtgjøres ved timesats med kvelds-, helge- og høytidstillegg
 • Kjøregodtgjørelse etter statens satser
 • Det gis et årlig tillegg til medlemmer av 24-timers vaktordning

Det er et mål å ha god geografisk spredning på de som blir engasjert

 

Kontaktinformasjon

Eiliv Kornkveen, tlf. 409 17 847 eller epost eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no eller

Halldis Linde Lie, tlf. 408 04 509 eller epost halldis.linde.lie@ringerike.kommune.no

 

Søknadsfrist: 11. desember 2017

Tiltredelse 1. januar 2018.

Søknad sendes: Landbrukskontoret v/Halldis Linde Lie, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss eller på e-post til halldis.linde.lie@ringerike.kommune.no

Publisert
23.11.2017
Sist endret
23.11.2017

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk