Gå til innhold Gå til søk

Avlingssvikt - informasjon om ordningen

Landbrukskontoret har mottatt meldinger om utfordringer knyttet til sein våronn samt store nedbørsmengder og flom.

Et ufravikelig vilkår er at skaden er forårsaket av klimatiske forhold. Det skal heller ikke være mulig å tegne privat forsikring. I tillegg skal man drive på faglig forsvarlig måte som blant annet innebærer å forebygge og begrense skader. Gi melding til landbrukskontoret snarest mulig etter at skaden er oppstått – dette for at vi skal ha mulighet til å foreta en befaring.

Det gis erstatning som en følge av svikt i produsert mengde - ikke svikt i avlingskvalitet!

Ta gjerne kontakt med oss på Landbrukskontoret dersom du ønsker å melde fra om skade eller har spørsmål om ordningen.
Heidi Skagnæs, tlf: 32 11 75 54
Ingeborg Løken, tlf: 32 11 75 36


I forbindelse med søknad om erstatning i områder med store nedbørsmengder eller flom oppstår det en del spørsmål. Nedenfor finner du svar.

1 Hvem kan søke erstatning for avlingssvikt?
Har du et jord- og/eller hagebruksforetak og har rett til produksjonstilskudd, kan du søke om landbrukserstatning.

2 Hva kan dekkes av tap ved avlingssvikt?
Erstatning kan gis ved betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold og som det ikke er mulig å forsikre seg mot gjennom ordinær/privat forsikring.

3 Får jeg dekket hele tapet gjennom ordningen?
Nei, tapet dekkes etter en beregningsmetode der man først finner gjennomsnittsavlingen siste fem år (tre år for grasproduksjon til husdyr). Avlingstapet som dekkes er gjennomsnittsavlingen fratrukket 30 % egenrisiko og oppnådd avlingsmengde i aktuell vekstsesong.

4 Er det andre vilkår som må oppfylles for å få dekket tapet?
Ja, skaden må meldes til kommunen snarest mulig etter at den har oppstått. Det er også en forutsetning at foretaket har avgrenset tapet mest mulig, blant annet ved at arealet er tilsådd etter de klimatiske skadene.

5 Hva er søknadsfristen?
Søknad om erstatning skal sendes kommunen innen 31. oktober.

6 Hva betyr det at et foretak har plikt til å begrense tapet ?
D
et er kun skade på ”avling på rot” som kan gi rett til erstatning. Foretak som får avlingsskade har plikt til å gjennomføre tiltak slik at tapet blir minst mulig. I praksis vil dette ofte si i at det såes andre vekster. På arealer der det er gjennomført våronn,og det grunnet mye nedbør eller flom er nødvendig med "nysåing", vil det være et vilkår for erstatning at arealene tilsås med annen vekst.

Avlingssvikt som oppstår selv etter at alternativ vekst har blitt sådd, omfattes av ordningen for landbrukserstatning. Den ”alternative” avlingen som en da får tas med i beregningen og vil redusere avlingstapet.

7 Naturskadeområder og Naturskadeordningen
Der naturulykke har forårsaket skade på avlingen og det er behov for "nysåing" for å oppfylle vilkåret om tapsbegrensning, kan utgiftene til slik ”nysåing” anses som erstatningsberettiget og disse utgiftene kan dekkes av den statlige naturskadeordningen.

 

Publisert
03.06.2013
Sist endret
03.06.2013

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk