Avlingssvikt? - meld fra nå! - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Avlingssvikt? - meld fra nå!

Etter en tidlig varmeperiode, har våren og forsommeren vært forholdsvis kald. Har du mistanke om avlingssvikt, er det viktig at dette meldes kommunen med én gang.

For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid.  Regelen praktiseres strengt, og er satt for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden er forårsaket av klima.

Foretaket har plikt til å begrense egne tap
For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved sen våronn
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

Hvordan beregnes erstatning ved avlingssvikt?
Hele vekstsesongen sees under ett, og søknadsfrist er 31. oktober. Erstatning ved klimabetingede skader beregnes ved å sammen­ligne skadeårets avling med foretaket sin gjennomsnittsavling i de fem siste år. Forskjell i avling mellom skadeår og gjennomsnittsår må være større enn 30 prosent for å utløse erstatning. Et unntak fra denne bereg­ningsmodellen er nylig etablert i vekstgruppe grovfôr. For grovfôr sammenlignes skadeårets avling med fast­satte normavlinger per kommune, og ikke med søkers gjennomsnittsavling.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet nettside om erstatninger. Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn.

Ta kontakt med kommunen dersom du trenger råd og hjelp.

Kontaktperson: Lisa Grenlund Helgesson, tlf. 409 17 817 lisa.helgesson@ringerike.kommune.no

Publisert
30.06.2015
Sist endret
30.06.2015

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk