Gå til innhold Gå til søk

Bruk av skogfond til uttak av spredte vindfall

Statens Landbruksforvaltning åpner for at skogfondet kan brukes til å ta ut spredte vindfall fra skogen. En del forutsetninger er knyttet til prøveordningen, som går til 1. juli 2012.

Bruk av skogfond til uttak av spredte vindfall

I henhold til Skoglovens §§ 9 og 10 om skoghygiene, plikter skogeier å utføre tiltak for å forebygge og forhindre skade på skog. Vindfall etter Dagmar må ryddes, slik at ikke tømmer blir liggende og fungere som yngleplass for skadeinsekter (barkebiller). Kommunen har anledning, etter samme bestemmelser, til å pålegge skogeier å utføre, eller få utført skadeforebyggende tiltak. 

Statens Landbruksforvaltning åpner nå for at skogfond kan benyttes til delvis dekning av merutgifter til uttak av spredte vindfall, jfr Forskrift om skogfond § 11.

Inntil 50 kr pr. m3 maskinmålt virke kan dekkes av skogfondet. I henhold til forskrift om berekraftig skogbruk § 12uttak av furu skje før 1. juni 2012, og gran før 1. juli 2012.

Det er en del forutsetninger som må oppfylles for at skogfondet kan benyttes:

  • Grupper på mindre enn 2 da og mer enn 2 m3.
  • Ikke uttak av vindfelte trær i frøtrestillinger, eller vindfelte livsløpstrær
  • Dokumentasjon for kartfesting av tiltaket bes innsendt fortrinnsvis som GPS-logg fra hogstmaskin (shape-format), eller bestandskart med påtegninger.

Les mer om forutsetninger og krav til dokumentasjon her:

Skogfond til uttak av spredte vindfall_SLF_2012[1].pdf

Landbrukskontoret gjør oppmerksom på at vi er pålagt å utføre minimum 10 % kontroll av slike tiltak.

Vi minner om at manuelt uttak av stormskadd skog er svært risikofylt. Vi oppfordrer på det sterkeste til å bruke personell med relevant erfaring og kompetanse til å gjøre jobben, dersom du selv ikke innehar den kompetansen som trengs.

Kontaktperson: Arvid Hagen, tlf. 32 11 75 61

e-post: arvid.hagen@ringerike.kommune.no

Publisert
28.03.2012
Sist endret
28.03.2012

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk