Ekstrarunde: SMIL-midler - frist 1. oktober - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Ekstrarunde: SMIL-midler - frist 1. oktober

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) sendes Landbrukskontoret på eget skjema. Kontakt oss dersom du har spørsmål om SMIL-ordningen.


Spørsmål om SMIL-ordningen kan rettes:
Astrid Ehrlinger tlf: 32 11 75 56

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det kan gis tilskudd til følgende tiltak:

Kulturlandskaptiltak
-
Ivaretagelse av biologisk mangfold og gammel kulturmark, og for tilrettelegging av biologisk mangfold
- Tilrettelegging for større tilgjengelighet og opplevelse i landskapet
- Ivareta kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdig bygninge
- Investeringstiltak som fremmer organisert beitebruk

Forurensningstiltak
- Bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygninger eller driftsopplegg
- Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
- Miljøplantinger og økologiske rensetiltak
- Omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer.

Søknadsfrist (ekstrarunde): 1. oktober, bruk skjema SLF 430

Publisert
23.09.2011
Sist endret
20.09.2011

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk